Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCM Bdn
0 Consultes
Consulta acceptada per l'OCM Bdn
2 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCM Bdn
11%
Esperant resposta de l'administració
1 Consultes
Resposta tot esperant valoració
5 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
0%
Resposta considerada no satisfactòria
0%
Desplegant 1-8 de 8 resultats.
26-04-2017
pim pam pum
Algú que ho sàpiga em podria dir com invertirem els diners, o sigui, a què hem donat prioritat en el pressupost d'inversions aprovat? Amb pèls i senyals, si us plau: el proposat pel pim, les urgències, les demandes, els salvaments, les planificades, les que paguen/fan entitats supramunicipals, ... gràcies.
21-11-2016
Pressupost d'inversió en districtes
M'agradaria saber a què es destinen els 60.000 euros que estan assignats als districtes de Badalona, donat que he rebut la informació que en el meu districte es destinaran a fer bosses.
06-09-2015
Exempció de l'IBI

Hola,

M'agradaria disposar del llistat de les fundacions i el llistat d'edificis de l'Església i Associacions Confessionals Legals que han sol·licitat l'exempció de l'IBI.

Gràcies,

04-08-2015
Condiciones Salariales Regidor y Alcalde
Hola,

Me gustaría saber cuales son las condiciones laborales de un regidor/a cualquiera en nuestro ayuntamiento de Badalona (debido a que entiendo que todos los regidores/as de nuestro ayuntamiento tienen las mismas condiciones laborales por igual, de no ser así, me gustaría me especificasen las diferencias entre sí y el porqué de ello) y también el de nuestro Alcalde/sa, ya que entiendo que este si sera diferente de los regidores/as.

Especifico que cuando hablo de condiciones laborales me refiero a un tema de retribuciones salariales, es decir, me gustaría que me informasen del salario bruto anual, si cobran dietas (que limitaciones tienen esas dietas y en que están basadas/distribuidas), si por desempeñar un cargo público disponen de algún tipo de "beneficio social" o similar, otros posibles ingresos que puedan obtener y no estén indicados en lo anterior, es decir, si también reciben algún tipo de compensación económica por acudir a plenos por ejemplo, etc, etc, etc.

En resumen, quiero saber cual son los ingresos brutos anuales totales que puede llegar a percibir un regidor/a y nuestro alcalde/sa por desempeñar un cargo público en nuestro ayuntamiento (inclusive los indirectos como por ejemplo "beneficios sociales", planes de pensiones, chofer, automóvil, pago de una oficina,...)

Muchas Gracias por su atención,

Jose Ignacio García Argüello.
07-09-2015
Organismes de gestió de serveis públics
Hola,

Voldria saber quins serveis públics es gestionen des de l'Ajuntament, quins serveis estan gestionats de manera directa i quins de manera indirecta i, finalment, quines empreses o organismes autònoms es fan càrrec de cadascun dels serveis.

Gràcies.
01-09-2015
Deute Ajuntament de Badalona Setembre 2015
Hola,

M'agradaria saber quina és la quantitat del deute contret a dia d'avui per part de l'Ajuntament de Badalona, així com amb quines entitats financeres o altres organismes està contret. Finalment, quina és la data de venciment dels diferents imports?

Moltes gràcies.
07-09-2015
Moció
El 2013 es va aprovar una moció on es va declarar il.legítim el deute dels préstecs ICO. Això, quina repercussió tindrà per a les finances del municipi?
07-09-2015
quines son aquestes gratificacions
m'agradaría saber a que corresponen aquestes "altres gratificacions" de manera mes detallada
▲   pujar al principi